a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 06. новембра 2023. године посету Казнено-поправном заводу у Нишу. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете, тим НПМ-а је обавио разговоре са осуђеним лицима која се налазе у затвореном одељењу и према којима су примењене мере принуде. Поред наведеног, извршен је увид у документацију која се односи на употребу мера принуде и ванредне догађаје, као и извештаје о обављеним лекарским прегледима након примена мера принуде, и у Књигу повреда. У тиму НПМ-а био је и лекар специјалиста судске медицине.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.