a

b_250_0_16777215_00_images_20231120PU_SMitrovica.jpg
Фото: Заштитник грађана

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 16. и 17. новембра 2023. године посетио Полицијску управу у Сремској Митровици: седиште Полицијске управе и полицијске станице Ириг, Пећинци, Инђија, Стара Пазова, Шид и Рума. Ради се о контролним посетама, које су обављене ради праћења поступања по препорукама НПМ-а које су упућене у Извештају о посетама обављеним у марту 2022. године.

У тиму за посету су били представници Заштитника грађана и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Све посете су биле ненајављене и остварена је добра сарадња са руководством полицијских станица и полицијским службеницима. Током посета чланови тима су обишли просторије за задржавање, извршили увид у релевантну документацију и од полицијских службеника прибавили додатне информације о начину на који је поступљено по препорукама НПМ-а.