a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 25. септембра 2023. године обавио контролну посету Дому за одрасла инвалидна лица у Земуну. Приликом посете праћено је поступање дома по препорукама НПМ-а из Извештаја о посети која је обављена јануара 2021. године.

Извештај о посети садржи седам препорука по којима је дом поступио и на тај начин успоставио јединствену евиденцију притужби корисника, истакао кутије за подношење притужби и учинио доступним контакте служби правне помоћи при јединицама локалне самоуправе, контакте организација цивилног друштва и информације о независним телима за заштиту људских права.

Такође, према изјашњењу дома, сваком кориснику, укључујући и непокретне/лежеће кориснике, омогућава се боравак на свежем ваздуху уз помоћ особља установе.

Дом је обавестио НПМ да се, у постојећи Протокол повреда, отпочело уношење детаљних описа повреда и закључака лекара о повезаности околности повређивања и установљених повреда.