a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је данас ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Београду - Падинској Скели.

Циљ посете био је праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) Републици Србији из 2021. и 2023. године.

Поред ненадзираних разговора са осуђеним лицима и обиласка појединих просторија у којима бораве осуђена лица, тим НПМ-а је разговарао са представницима надлежних служби и руководством завода о мерама које су предузете ради поступања по препорукама ЦПТ-а и остварио увид у релевантну документацију.

НПМ ће и у наредном периоду наставити да посећује установе за извршење кривичних санкција и прати спровођење препорука ЦПТ-а о чему ће сачињавати извештаје.