a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 5. марта 2024. године ненајављене посете Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву и седишту Полицијске управе Ваљево. Циљ посете био је праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) Републици Србији из 2021. и 2023. године.

Тим НПМ-a је током посете затвору обавио ненадзиране разговоре са лицима лишеним слободе, обишао просторије у којима бораве осуђена и притоворена лица, разговарао са представницима надлежних служби и руководством завода о мерама које су предузете ради поступања по препорукама ЦПТ-а и остварио увид у релевантну документацију.

Током посете седишту ПУ Ваљево, тим НПМ-а је разговарао са овлашћеним полицијским службеницима и криминалистичким инспекторима о мерама које су предузете ради поступања по препорукама ЦПТ-а, остварио увид у релевантну документацију и обишао просторије за задржавање. Током посете је затечено једно задржано лице са којим је обављен разговор на околности поступања полицијских службеника према њему приликом лишења слободе и исти није имао примедби на њихов рад.