a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 24. маја 2024. године посетио је Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ и Центар за ментално здравље у Вршцу. Циљ посета био је праћење поступања у складу са препорукама из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) Републици Србији из 2021. године.

Тимом НПМ-а руководила је заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић. Посета је обављена у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом АП Војводине, а у тиму је учествовала доц. др Драгана Ћорић, покрајинска заштитница грађана. Члан тима НПМ-а била је и лекарка специјалиста психијатрије.

Током посете болници чланови тима НПМ-а су, подељени по областима рада, обавили разговоре са руководством и запосленима, обишли болничка одељења и остварили увид у релевантну документацију како би утврдили да ли је поступање у складу са важећим стандардима и препорукама које је ЦПТ упутио Републици Србији.

Тим НПМ-а обишао је и просторије Центра за ментално здравље у Вршцу, који је од 2015. године доступан грађанима и реализује бројне активности усмерене на превенцију и унапређење менталног здравља, као и на постхоспитално лечење пацијената у заједници.

Руководство и запослени су, током посета, у потпуности сарађивали са тимом НПМ-а, пружили све тражене информације и омогућили остваривање мандата Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а.