a

Милош Јанковић, заменик заштитиника грађана за заштиту права лица лишених слободе и члан Поткомитета УН за превенцију тортуре, написао је чланак на тему унапређење Закона о заштити особа са менталним сметњама.