a

POLICIJA


               DRŽAVNI ORGANI 

               MEĐUNARODNE INSTITUCIJE

               NEVLADINE ORGANIZACIJE

Izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava o policijskoj torturi 2005