a

Београд   011/ 2798 101      Булевар Деспота Стефана  107
ПС Барајево        011/ 2816 008          Миодрага Вуковића 114
ПС Вождовац       011/ 2453 565         Стевана Првовенчаног 1
ПС Врачар            011/ 3440 643          Радослава Грујића 14
ПС Гроцка         011/ 8501 401           Хајдук Вељкова 22
ПС Звездара        011/ 2413 822           Милана Ракића 50а
ПС Земун            011/ 3160 564           Велики трг 2
ПС Лазаревац       011/ 8123 458           Бранка Радичевића 3
ПС Младеновац    011/ 8233 925          Војводе Путника 2
ПС Нови Београд  011/ 2138 160           Бул. Михајла Пупина 165
ПС Обреновац     011/ 8723 948          Карађорђева 5
ПС Палилула           011/ 2750 155          Мије Ковачевића 15
ПС Раковица        011/ 2798 101           Патријарха Јоаникија 30
ПС Савски Венац  011/ 3618 744          Савска 35
ПС Сопот           011/ 2820 003          Рада Јовановића 2
ПС Стари Град           011/ 3239 731          Мајке Јевросиме 33
ПС Чукарица        011/ 2798 101          Љешка 17
Бор                       030/ 422 444         Моше Пијаде 3
ПС Неготин        030/ 542 955            Момчила Ранковића 2
ПС Кладово         030/ 801 444            Краља Александра 35
ПС Мајданпек    030/ 581 544            Трг Ослобођења 5
Ваљево                  014/ 294 300          Узун Миркова 1а
ПС Лајковац       014/ 71 813               Душана Трифуновића 3
ПС Љиг              014/ 85 412              Хаџи Ђерина 6
ПС Мионица         014/ 61 321                Војводе Мишића 36
ПС Осечина       014/ 51 328               Карађорђева 62
ПС Уб              014/ 411 122             7. јули 17
Врање        017/ 401 801           Матије Гупца 4
ПС Босилеград    017/877 151              Георги Димитрова бб
ПС Бујановац     017/ 651 003             Карађорђа Петровића бб
ПС Владичин Хан  017/ 473 045             Слободана Пенезића 2
ПС Прешево        017/ 669 192            Салвадора Аљендеа бб
ПС Сурдулица      017/ 815 052            Кеј Раде Цветковиц бб
ПС Трговиште     017/ 452 292            ЈНА 42
Зајечар                  019/ 422 788        Пане Ђукића 1
ПС Бољевац       030/ 63 733             Драгише Петровића 2
ПС Књажевац    019/ 732 811           Јове Курсуле 1
ПС Сокобања   018/ 830 132           Војислава Илића 2
Зрењанин              023/ 64 112            Др. Зорана Каменковића 110
ПС Житиште         023/ 821 012           Иве Лоле Рибара 3
ПС Нови Бечеј    023/ 771 435           Маршала Тита 66
ПС Нова Црња   023/ 815 050          ЈНА бб
ПС Сечањ         023/ 841 010          Вожда Карађорђа 92а
Јагодина 035/ 201 100        Бошка Бухе бб
ПС Параћин        035/ 561 105          Томе Живановића 2
ПС Ћуприја        035/ 470 400           Цара Лазара 127
ПС Свилајнац      035/ 312 340           Светог Саве 101
ПС Деспотовац  035/ 611 036            Церска 3
ПС Рековац      035/ 711 088           Слађана Ђукића бб
Кикинда  0230/ 203 510       Браће Татића 5
ПС Ада            024/ 853 256            Димитрија Туцовића 14
ПС Нови Кнежевац 0230/ 81 033        Краља Петра I Карађорђевића 35
ПС Кањижа         024/ 873 500          Трг главни 7
ПС Чока           0230/ 71 530            Сеићанска 2
ПС Сента          024/ 815 113          Главна 1
Крагујевац  034/ 378 200        Трг слободе 3
ПС Аранђеловац  034/ 569 173          Железничка 2
ПС Баточина       034/ 569 453          Краља Петра И 23
ПС Топола          034/ 569 433          Булевар Краља Александра 11
ПС Кнић             034/ 569 507          
ПС Лапово         034/ 569 469         Његошева бб
ПС Рача            034/ 569 486         Његошева 13
Краљево                036/ 309 100       Војводе Путника 3
ПС Рашка           036/ 736 335         Предрага Вилимоновића 10
ПС Врњачка Бања 036/ 611 242       Беградска бб
Крушевац               037/ 427 459      Синђелићева 9
ПС Александровац 037/ 552 133       Јаше Петровића 25
ПС Брус             037/ 825 162        Краља Петра И 104
ПС Ћићевац         037/ 811 079        Карађорђева 100
ПС Варварин        037/ 787 138       Слободе 11
ПС Трстеник        037/ 712 593       Доктора Милуновића 1
Лесковац 016/ 200 200     Косте Стаменковића бб
ПС Власотинце     016/ 871 039       Марка Орешковића 1
ПС Лебане         016/ 843 122      Цара Душана бб
ПС Медвеђа      016/ 891 391       Вука Караџића 18
ПС Бојник            016/ 820 374       Благоја Петровића бб
ПС Црна Трава     016/ 811 222      Трг Милентија Поповића бб
Ниш     018/ 511 222     Наде Томић 15
ПС Алексинац       018/ 557 501       Кнеза Милоша 146
ПС Хаџин Кан    018/ 860 102       Милоша Обилића бб
ПС Дољевац         018/ 810 122       Дољевац бб
ПС Мерошина       018/ 892 159      Цара Лазара 7
ПС Ражањ          037/ 841 108       Страхиње Симоновића 1
ПС Сврљиг           018/ 821 025       Хаџићева 3
Нови Пазар              020/ 314 744      37. санџачке дивизије 26
ПС Сјеница         020/ 741 092       Санџачка бб
ПС Тутин            020/ 811 012       Омладинска 6
Нови Сад                021/ 4885 000  и  021/ 4884 000   

Пап Павла 46

Краља Петра I 11

ПС Бач             021/ 770 122         ЈНА 46
ПС Бачка Паланка  021/ 7558 100     Димитрија Туцовића 2
ПС Бачки Петровац 021/ 870 028      Кулпинска 13
ПС Беочин          021/ 870 073       Трг Цара Лазара 7
ПС Бечеј            021/ 6910 122      Бориса Кидрича 88
ПС Врбас            021/ 706 752       Народног фронта 60
ПС Жабаљ            021/ 831 122         Николе Тесле бб
ПС Србобран       021/ 731 666       Цара Лазара 10
ПС С.Карловци      021/ 881 722        Прерадовићева 1а
ПС Темерин       021/ 843 711        Новосадска 403
ПС Тител            021/ 860 117         Змај Јовина 9
Панчево     013/ 311 780      Милоша Обреновића 1
ПС Алилбунар        013/ 641 037        Трг Слободе 11
ПС Бела Црква     013/ 851 024        1. октобра 10
ПС Вршац           013/ 839 833        Феликса Миликера 14
ПС Ковачица       013/ 661 166        Маршала Тита 70
ПС Ковин          013/ 741 038        Цара Лазара 23
ПС Опово        013/ 681 002        Рибарска 11
ПС Пландиште      013/ 861 038        Хајдук Вељка 15а
Пирот 010/ 332 122     Јеврејска 17
ПС Бабушница     010/ 685 736        Саше Ивковића 9
ПС Димитровград 010/ 361 105        Балканска 81
ПС Бела Паланка  010/ 855 019        Српских владара 7
Пожаревац             012/ 222 199      Дринска 2
ПС В.Градиште         012/ 662 105       Сарајевска 4
ПС Голубац       012/ 678 212       Цара Душана 72
ПС Жабари          012/ 250 101       Кнеза Милоша бб
ПС Жагубица      012/ 443 200       Партизанска 2
ПС Кучево        012/ 852 504       Жике Поповића 64
ПС Мало Црниће   012/ 280 313         
ПС Петровац     012/ 331 122       Радета Московлића 2
Пријепоље  033/ 711 946      Душана Дучића 1
ПС Нова Варош  033/ 62 240          Осободилаца 2
ПС Прибој         033/ 55 688         Вука Караџића 28
Прокупље  027/ 324 499     Таткова 32
ПС Блаце          027/ 371 014        Карађорђева 88
ПС Житорађа      027/ 362 092        Светосавска 15
ПС Куршумлија     027/ 380 200        Свете Ане бб
Смедерево    026/ 633 444      Деспота Гргура 2
ПС В.Плана        026/ 521 161       Милоша Великог 75
ПС С.Паланка      026/ 321 335       Вука Караџића 25
Сомбор    025/ 466 555      Трг Цара Уроша1
ПС Апатин         025/ 772 111       Српских владара 34
ПС Кула            025/ 723 733       Лењинова 7
ПС Оџаци         025/ 742 233       Школска 10
Сремска Митровица 022/ 610 270    Трг Ћире Милекића 1
ПС Инђија          022/ 561 321        Краља Петра И 19
ПС Ириг             022/ 461 002        Стевице Пузића 1
ПС Пећинци        022/ 86 005          Школска 7
ПС Рума          022/ 471 777        Главна бб
ПС Стара Пазова 022/ 311 410       Светосавска 8
ПС Шид             022/ 712 222        Цара Душана 1
Суботица  024/ 630 200      Сегедински пут 45
ПС Бачка Топола 024/ 715 665      Маршала Тита 45
ПС Мали Иђош      024/ 730 665       Занатлијска 8
Ужице 031/ 513 688     Наде Матић 8
ПС Ариље           031/ 891 204        Хероја Шоше 3
ПС Бајина Башта  031/ 862 177       Браће Нинчић 32
ПС Косјерић       031/ 781 523      Олге Грбић 4
ПС Пожега       031/ 716 392      Краља Александра 1
ПС Чајетина      031/ 831 425      Краља Александра 37
Чачак   032/ 222 701     Цара Душана 3
ПС Г.Милановац 032/ 717 311      Кнеза Александра 27
ПС Ивањица       032/ 663 222      Милана Михајловића 1
ПС Лучани у Гучи 032/ 854 211    Богдана Капелана 5
Шабац                   015/ 351 121     Господар Јевремова 4
ПС Богарић       015/ 411 114      Мике Витомировића 4
ПС Владимирци     015/ 513 135      Светог Саве 80
ПС Коцељева    015/ 556 102      Карађорђева 19
ПС Крупањ      015/ 681 338      1. маја 4
ПС Лозница       015/ 874 060     Трг Анте Богићевића 1
ПС Љубовија     015/ 661 737     Радничка 27
ПС Мали Зворник  015/ 471 011     Дринска 26